Контакт

Српска Православна Црква
ЕПАРХИЈА МИЛЕШЕВСКА

Епархијски двор
ул. Душана Томашевића Ћирка б.б.
31300 Пријепоље
телефон: 033/710-071
факс: 033/710-471
е-mail: eparhija.milesevska@gmail.com

Манастир Милешева
Милешева б.б.
31300 Пријепоље
телефон: 033/713-897
интернет страна: www.mileseva.com

Радио Милешева
Милешева б.б.
31300 Пријепоље
телефон: 033/714-550
интернет страна: www.radiomileseva.rs
e-mail: manastir.mileseva@radiomileseva.rs
spcmilesevo@mts.rs