335 просветара из Бијелог Поља и Мојковца: Не дамо светиње (допуњени списак)

Просветни радници из Бијелог Поља и Мојковца придружили су се праведној борби за одбрану светиња:

 1. Андрић Јеленка, професор српског језика и књижевности, ОШ Ристо Ратковић
 2. Аничић Наташа, професор руског језика и књижевности, Гимназија Милоје Добрашиновић
 3. Балтић Милорад, професор историје и географије
 4. Банковић Наташа, професор српског језика и књижевности, ОШ 9. Мај
 5. Басекић Зорица, васпитач ЈПУ Душо Басекић
 6. Богавац Александра, професор економске групе предмета Средња електро економска школа
 7. Богавац Бранка, учитељица у пензији
 8. Божановић Сања, дипломирани музички педагог, Школа за основно музичко васпитање
 9. Божовић Дијана, професор математике, ОШ Марко Миљанов
 10. Бошковић Бојана, професор руског језика и књижевности, Гимназија Милоје Добрашиновић
 11. Бошковић Данијела, професор енглеског језика и књижевности, ОШ Рифат Бурџовић Тршо
 12. Бошковић Јована, професор руског језика и књижевности, ОШ Крсто Радојевић
 13. Бошковић Рајко, наставник физичког васпитања, ОШ Милован Јелић
 14. Брајковић Бојана, васпитач ,ЈПУ Душо Басекић
 15. Брауновић Биљана, професор српског језика и књижевности, Гимназија Милоје Добрашиновић
 16. Бубања Милена, професор разредне наставе, ОШ Крсто Радојевић
 17. Бугарин Душан, доктор биохемијских наука, Средња стручна школа
 18. Бугарин Љубинка, професор енглеског језика и књижевности
 19. Булатовић Вукица, васпитач
 20. Булатовић Емилија ,учитељица ОШ Душан Кораћ
 21. Булатовић Зорка, васпитач ЈПУ Душо Басекић
 22. Булатовић Иван, спец. струк. инг. Индустријског инжињерства
 23. Булатовић Коса, учитељица у пензији
 24. Булатовић Марија, васпитач, ЈПУ Душо Басекић
 25. Булатовић Наташа, наставник енглеског језика и књижевности, ОШ Миломир Ђаловић
 26. Булатовић Слађана, професор српског језика и књижевности, ОШ Павле Жижић
 27. Величковић Бранка, професор економске групе предмета ,Средња електро економска школа
 28. Величковић Гордана, професор разредне наставе, ОШ Ристо Ратковић
 29. Величковић Данијел, професор разредне наставе, ОШ Павле Жижић
 30. Величковић Миланка, професор предшколског васпитања, ОШ Марко Миљанов
 31. Величковић Милена, наставник разредне наставе у пензији
 32. Величковић Славица, васпитач, ЈПУ Душо Басекић
 33. Величковић Тодо, професор економске групе предмета, Средња електро економска школа
 34. Вељовић Никола, професор историје и географије
 35. Влаовић Ива, професор енглеског језика и књижевности, СМШ Вуксан Ђукић
 36. Војиновић Дејана, наставник енглеског језика и књижевности, ОШ Душан Кораћ
 37. Војиновић Др. Бранко, професор филозофије и социологије, ОШ Душан Кораћ
 38. Војиновић Марина, професор разредне наставе
 39. Војиновић Миланко, учитељ у пензији
 40. Војиновић Милош, дипломирани музички умјетник, Школа за основно музичко васпитање
 41. Војиновић Мр. Миомир професор руског језика и књижевности
 42. Војиновић Соња, васпитач, ЈПУ Душо Басекић
 43. Вукадиновић Ана, дипломирани економиста, Средња стручна школа
 44. Вукић Ана, професор енглеског језика и књижевности
 45. Вукићевић Јулка, дипломирани музички педагог, Школа за основно музичко васпитање
 46. Вуковић Ангелина, учитељица у пензији
 47. Вуковић Винка, професор историје и географије, Гимназија Милоје Добрашиновић
 48. Вуковић Данијела, професор енглеског језика и књижевности, ОШ Рифат Бурџовић Тршо
 49. Вуковић Драган, наставник у пензији
 50. Вуковић Зоран, професор руског језика и књижевности, Средња стручна школа
 51. Вуковић Марина, професор разредне наставе
 52. Вуковић Наталија, професор енглеског језика и књижевности
 53. Вуковић Небојша, дипломирани инжињер машинства ,Средња стручна школа
 54. Вуковић Ново, професор географије, Гимназија Милоје Добрашиновић
 55. Вуковић Обрад, наставник математике и физике, ОШ Милован Јелић
 56. Вукојичић Жаклина професор енглеског језика и књижевности, ОШ Алекса Бећо Ђилас
 57. Вучетић Анђа, васпитач, ЈПУ Душо Басекић
 58. Гаврић Лидија, професор физике, Гимназија Милоје Добрашиновић
 59. Гашевић Вуксан, професор историје и географије, СМШ Вуксан Ђукић
 60. Гашевић Мирјана, професор енглеског језика и књижевности, ОШ Алекса Бећо Ђилас
 61. Гордић Ленка, наставник биологије и хемије, ОШ Милован Јелић
 62. Грба Бранка васпитач, ЈПУ Душо Басекић
 63. Грба Светлана, професор социологије, Средња стручна школа
 64. Гурешић Данка, професор психологије, Гимназија Милоје Добрашиновић
 65. Дамјановић Вукоман, професор историје и географије у пензији
 66. Дамјановић Јелена, професор разредне наставе, ОШ Крсто Радојевић
 67. Дамјановић Јоксимовић Гордана, професор разредне наставе, ОШ Душан Кораћ
 68. Дамјановић Мирко, професор руског језика и књижевности, ОШ Недакуси
 69. Дедејић Вељко, професор српског језика и књижевности ,Средња стручна школа
 70. Делић Јанко, наставник у пензији
 71. Деспотовић Јованка, професор разредне наставе, ОШ Душан Кораћ
 72. Драгић Маја, професор разредне наставе, ОШ Милован Јелић
 73. Драговић Анкица,, васпитач, ЈПУ Душо Басекић
 74. Драшковић Маја, васпитач, ЈПУ Душо Басекић
 75. Дробњак Бојан, професор енглеског језика и књижевности, Средња стручна школа
 76. Дробњак Горан, професор енглеског језика и књижевности, ОШ Ристо Ратковић
 77. Дробњак Данијела, професор предшколског васпитањ,а ОШ Недакуси
 78. Дробњак Марина, професор енглеског језика и књижевност,и Гимназија Милоје Добрашиновић
 79. Дробњак Мр. Ана, професор математике, Средња електро економска школа
 80. Дробњак Мр. Милена, професор правне групе предмета, Средња електро економска школа
 81. Дробњак Сандра, професор физичког васпитања, ОШ Ристо Ратковић
 82. Ђаловић Маријана, педагог, ОШ Крсто Радојевић
 83. Ђуровић Борислава, професор географије, ОШ 21. мај
 84. Ђуровић Гордана, професор српског језика и књижевности, Средња стручна школа
 85. Ђуровић Љиљана, професор српског језика и књижевности, Средња електро економска школа
 86. Зејак Гордана, наставник хемије и биологије
 87. Зечевић Нада, васпитач, ЈПУ Душо Басекић
 88. Злајић Борис, професор српског језика и књижевности, ОШ Браћа Рибар
 89. Злајић Милован, наставник физичког васпитања у пензији
 90. Ивановић Јадранка, професор разредне наставе, ОШ Браћа Рибар
 91. Јанкетић Марко, магистар историјских наука
 92. Јеремић Бранка, наставник енглеског језика и књижевности, ОШ Марко Миљанов
 93. Јеремић Виолета, професор историје и географије, ОШ Милован Јелић
 94. Јеремић Небојша, професор физичког васпитања, ОШ Душан Кораћ
 95. Јовановић Богић, професор филозофије и социологије, Средња електро економска школа
 96. Јововић Милан, професор ликовне културе
 97. Јокић Милица, професор енглеског језика и књижевности, ОШ Милован Јелић
 98. Јоксимовић Горан, рачуновођа, Средња стручна школа
 99. Карличић Велибор, професор електро групе предмета, Средња електро економска школа
 100. Карличић Данијела, професор електро групе предмета, Средња електро економска школа
 101. Кљајевић Бранка, професор српског језика и књижевности, ОШ Милован Јелић
 102. Кљајевић Гордана, професор разредне наставе, ОШ Милован Јелић
 103. Кљајевић Даринка, професор разредне наставе, ОШ Душан Кораћ
 104. Кљајевић доц. др. Видран, професор физичког васпитања, Средња стручна школа
 105. Кљајевић Драгослав, професор електро групе предмета, Средња електро економска школа
 106. Кнежевић Томовић Марија, професор српског језика и књижевности, ОШ Марко Миљанов
 107. Ковачевић Верица, професор српског језика и књижевности, ОШ Ристо Ратковић
 108. Ковачевић Оливера, професор енглеског језика и књижевности, ОШ 21. мај
 109. Ковачевић Рајко, магистрант, сарадник у настави Факултет за туризам и хотелијерство
 110. Ковачевић Снежана васпитач, ЈПУ Душо Басекић
 111. Којовић Вукица, професор разредне наставе, ОШ Владислав Сл. Рибник
 112. Којовић Небојша, наставник руског језика, ОШ Павле Жижић
 113. Конатар Данко, професор електро групе предмета, Средња електро економска школа
 114. Конатар Душанка, професор разредне наставе
 115. Конатар Ђурђина, професор математике
 116. Кочовић Јелена професор разредне наставе ОШ Милован Јелић
 117. Крговић Горица, васпитач ЈПУ Душо Басекић
 118. Крговић Соња, наставник разредне наставе, ОШ Владислав Сл. Рибник
 119. Крговић Стана, учитељица у пензији
 120. Крушчић Меленка, васпитач у пензији
 121. Куч Слободанка, професор разредне наставе, ОШ Ристо Ратковић
 122. Љујић Божидар, професор математике, Средња стручна школа
 123. Љујић Невена, наставник математике ОШ Душан Кораћ
 124. Маловић Слободан, професор туристичке групе предмета, Средња стручна школа
 125. Манојловић Јелена, професор српског језика и књижевности, Средња стручна школа
 126. Марковић Драган, професор електро групе предмета, Средња електро економска школа
 127. Марковић Славко, инжињер саобраћаја
 128. Матијашевић Петар, професор машинске групе предмета, Средња стручна школа
 129. Медојевић Каћуша, наставник математике у пензији
 130. Медојевић Радисав, наставник биологије и хемије, ОШ Крсто Радојевић
 131. Медојевић Сава професор енглеског језика и књижевности, ОШ Алекса Бећо Ђилас
 132. Миладинови Нада, учитељица у пензији
 133. Милић Оливера, васпитач, ЈПУ Душо Басекић
 134. Минић Радисав, професор историје и географије Средња стручна школа
 135. Минић Рајка, професор српског језика и књижевности Гимназија Милоје Добрашиновић
 136. Михаиловић Милица васпитач ЈПУ Душо Басекић
 137. Мрдак Бранка наставник енглеског језика и књижевности ОШ Душан Кораћ
 138. Мрдак Веселин професор историје и географије ОШ Крсто Радојевић
 139. Мрдак Ружа професор разредне наставе ОШ Душан Кораћ
 140. Мрдовић Ивана професор енглеског језика и књижевности СМШ Вуксан Ђукић
 141. Недовић Дара наставник српско-хрватског језика у пензији
 142. Обрадовић Александра професор математике Гимназија Милоје Добрашиновић
 143. Обрадовић Биљана професор српског језика и књижевности ОШ Владислав Сл. Рибник
 144. Обрадовић Бојана професор електро групе предмета Средња електро економска школа
 145. Обрадовић Васо професор Средња стручна школа
 146. Обрадовић Војислав наставник српског језика и књижевности у пензији
 147. Обрадовић Марија васпитач ЈПУ Душо Басекић
 148. Обрадовић Миладин професор електро групе предмета Средња електро економска школа
 149. Обрадовић Снежана професор енглеског језика и књижевности Средња стручна школа
 150. Обрадовић Сузана мастер учитељ ОШ Марко Миљанов
 151. оОбрадовић Слава професор математике у пензији
 152. Отовић Данка секретарка Средња електро економска школа
 153. Павићевић Душица мастер физичке хемије Средња електро економска школа
 154. Пајевић Јефто професор математике у пензији
 155. Пајевић Соња наставник разредне наставе ОШ Марко Миљанов
 156. Пајовић Боса наставник математике у пензији
 157. Пајовић Миодраг организатор практичне наставе Средња електро економска школа
 158. Пејовић Данијела професор разредне наставе ОШ Милован Јелић
 159. Перишић Драгица учитељица у пензији
 160. Перишић Тамара професор разредне наставе ОШ Владислав Сл. Рибник
 161. Перовић Љиљана медицинска сестра ЈПУ Душо Басекић
 162. Петрић Војислав професор у пензији
 163. Петрић Милена учитељица у пензији
 164. Поповић Велимир професор историје и географије у пензији
 165. Поповић Тодора професор разредне наставе ОШ Марко Миљанов
 166. Пребирачевић Босиљка учитељица у пензији
 167. Пребирачевић Велиша наставник библиотекар у пензији
 168. Пурић Никола професор економске групе предмета Средња електро економска школа
 169. Радевић Будимирка наставник руског језика
 170. Радовић Биљана професор социологије
 171. Радовић Вељко професор географије
 172. Радовић Гордана професор електро групе предмета Средња електро економска школа
 173. Радовић Ђорђије професор технике и информатике ОШ Марко Миљанов
 174. Радовић Јелена професор технике и информатике ОШ Милован Јелић
 175. Радовић Ратка машински инжињер
 176. Радоњиић Никола професор економске групе предмета Средња стручна школа
 177. Радоњић Сања наставник енглеског језика и књижевности ОШ Душан Кораћ
 178. Раичевић Љиљана професор енглеског језика и књижевности ОШ Крсто Радојевић
 179. Ракоњац Вера професор електро групе предмета Средња електро економска школа
 180. Ракоњац Душка наставник разредне наставе ОШ Владислав Сл. Рибник
 181. Ракоњац Загорка професор српског језика и књижевности ОШ Владислав Сл. Рибник
 182. Ракоњац Милка професор економске групе предмета Средња електро економска школа
 183. Ракоњац Миодраг Бели наставник физике и математике у пензији
 184. Ракоњац Радојко организатор практичне наставе Средња стручна школа
 185. Ракоњац Сања професор енглеског језика и књижевности
 186. Ракочевић Јулија васпитач ЈПУ Душо Басекић
 187. Ракочевић Тања професор разредне наставе ОШ Алекса Бећо Ђилас
 188. Раховић Василија мастер професор српског језика и књижевности ОШ Алекса Бећо Ђилас
 189. Речевић Драган наставник хемије и физике ОШ Павле Жижић
 190. Речевић Драгана професор разредне наставе ОШ Павле Жижић
 191. Ровчанин Владан професор електро групе предмета Средња електро економска школа
 192. Ровчанин Љубо наставник историје и географије у пензији
 193. Ровчанин Оливера професор информатике Средња стручна школа
 194. Рудић Дубравка професор економске групе предмета Средња електро економска школа
 195. Рудић Радмила професор разредне наставе ОШ Алекса Бећо Ђилас
 196. Сарић Булатовић Зора професор хемије у пензији
 197. Секулић Драгица наставник библиотекар ОШ Душан Кораћ
 198. Симовић Милосава професор разредне наставе ОШ Крсто Радојевић
 199. Симоновић Драган професор електро групе предмета Средња електро економска школа
 200. Симоновић Сандра професор филозофије и социологије Гимназија Милоје Добрашиновић
 201. Симоновић Светлана учитељица у пензији
 202. Словић Лидија професор математике
 203. Смоловић Милоје професор историје и географије
 204. Станић Верица наставник историје и географије у пензији
 205. Станић Јанко наставник разредне наставе у пензији
 206. Станић Марина професор руског језика и књижевности ОШ Алекса Бећо Ђилас
 207. Станић Марица професор италијанског језика и књижевности Гимназија Милоје Добрашиновић
 208. Станишић Биљана професор разредне наставе ОШ Крсто Радојевић
 209. Стошовић Снежана наставник разредне наставе у пензији
 210. Суша Оливера наставник енглеског језика и књижевности ОШ Браћа Рибар
 211. Терзић Велимир наставник историје и географије у пензији
 212. Терзић Љиљана наставник историје и географије у пензији
 213. Томовић Вијолета професор разредне наставе ОШ Душан Кораћ
 214. Томовић Сања професор историје и географије
 215. Ћинћур Јелена професор енглеског језика и књижевности Средња електро економска школа
 216. Ћинћур Радомир професор историје и географије Средња електро економска школа
 217. Ћоровић Љубинка професор историје Гимназија Милоје Добрашиновић
 218. Ћоровић Марија професор разредне наставе
 219. Ћоровић Ранко професор економске групе предмета Средња електро економска школа
 220. Фемић Драгомир Драшо професор физике у пензији
 221. Фемић Јелена професор разредне наставе ОШ Алекса Бећо Ђилас
 222. Фемић Лазар професор историје и географије ОШ Марко Миљанов
 223. Фемић Предраг професор физичког васпитања Гимназија Милоје Добрашиновић
 224. Фемић Радован магистар историјских наука
 225. Фемић Слађана секретарка-рачуновођа ОШ Алекса Бећо Ђилас
 226. Фемић Слађана васпитач ЈПУ Душо Басекић
 227. Фолић Љиљана професор прехрамбене групе предмета Средња стручна школа
 228. Фуртула Милка професор машинске групе предмета Средња стручна школа
 229. Фуртула Миодраг професор машинске групе предмета Средња стручна школа
 230. Фурунџић Мирјана васпитач ЈПУ Душо Басекић
 231. Фурунџић Снежана професор флауте Школа за основно музичко васпитање
 232. Фуштић Миодраг професор историје и географије ОШ Алекса Бећо Ђилас
 233. Цаковић Никола професор разредне наставе ОШ Крсто Радојевић
 234. Цвијовић Ивана наставник музичке културе ОШ Браћа Рибар
 235. Цвијовић Слободан професор електро групе предмета Средња електро економска школа
 236. Цимбаљевић Светлана наставник разредне наставе ОШ Марко Миљанов
 237. Цмиљанић Миланка професор руског језика и књижевности
 238. Човић Мирјана професор разредне наставе ОШ Алекса Бећо Ђилас
 239. Чуровић Радмила учитељица ОШ Марко Миљанов
 240. Шебек Верица Вера учитељица у пензији
 241. Шебек Драгиша Драган професор српског језика и књижевности у пензији
 242. Шебек Зоран професор физичког васпитања Средња електро економска школа
 243. Шебек Милосав учитељ у пензији
 244. Шебек Нада секретарка у пензији
 245. Шебек Рајка професор хемије Средња електро економска школа
 246. Шебек Стеван професор разредне наставе ОШ Владислав Сл. Рибник
 247. Шестовић Јелена педагог ОШ Марко Миљанов
 248. Шестовић Мирјана професор разредне наставе ОШ Крсто Радојевић
 249. Шпањевић Милка професор српског језика и књижевности Средња електро економска школа
 250. Шпањевић Оливера медицинска сестра ЈПУ Душо Басекић
 251. Шћекић Марко професор физичког васпитања ОШ 9. Мај
 252. Шћекић Милимир професор географије Средња електро економска школа
 253. Шћекић Радмила библиотекар- професор српског језика Средња електро економска школа
 254. Шћепановић Игор професор физичког васпитања Средња електро економска школа
 255. Шуњеварић Неда медицинска сестра
 256. Александар Фатић професор физичког
 257. Драгољуб Радовић, наставник
 258. Јелка Величковић, професор разредне наставе
 259. Драгана Лековић, васпитач
 260. Милован Ракоњац, професор ликовне кулуре
 261. Оливера Рачевић, професор ЦСБиХ
 262. Караџић Марина,  професор електро групе предмета, Средња електро економска школа,  Б.Поље
 263. Пребирачевић Угљеша, професор историје и географије, Државни архив Ц. Горе, Б.Поље
 264. Косовић Владо, професор умјетности, ОШ Алекса Бећо Ђилас, Мојковац
 265. Јелић Снежана, васпитач, ЈПУ Душо Басекић, Б. Поље
 266. Вуковић Милан, домар ОШ Недакуси, Б. Поље
 267. Јанкетић Шћекић Оливера, професор српског језика и књижевности, Гимназија Милоје Добрашиновић, Б. Поље
 268. Миладиновић Весна, васпитач ЈПУ Душо Басекић,  Б. Поље
 269. Булатовић Филип, професор енглеског језика и књижевности, Б. Поље
 270. Дрљевић Нада медицинска сестра, ЈПУ Душо Басекић, Б. Поље
 271. Ковачевић Снежана, кувар, ЈПУ Душо Басекић,  Б. Поље
 272. Смоловић Милорад, професор историје,  Мојковац
 273. Ћетковић Ида,  професор педагогије у пензији,  Б. Поље
 274. Банковић Ана, васпитач,ЈПУ Душо Басекић,  Б. Поље
 275. Ђаловић Зорка наставник физике, у пензији,  Б. Поље
 276. Зековић Милић, професор математике у пензији,  Б. Поље
 277. Зековић Ивка, професор информатике у пензији,  Б. Поље
 278. Јоксимовић Ранка, наставница руског језика, ОШ 9. Мај,  Б. Поље
 279. Ђукић Светлана, наставница енглеског језика у пензији,  Б. Поље
 280. Коковић Светлана, професор руског језика и књижевности, ОШ Марко Миљанов,  Б. Поље
 281. Фурунџић Слободан, професор руског језика и књижевности у пензији,  Б. Поље
 282. Драшковић Славица, наставник музичке културе, ОШ Марко Миљанов,  Б. Поље
 283. Крушчић Миленка, васпитач у пензији, Мојковац 
 284. Фемић Зоран, професор физичког васпитања
 285. Палевић  Данило, професор физичког васпитања
 286. Палевић Драган, професор руског језика и књижевности
 287. Лековић Радосав, професор српског језика и књижевности
 288.  Фемић Радосав, домар
 289.  Поповић Марина, медицинска сестра
 290. Ковачевић Милева,  наставник српског језика и књижевности
 291. Перуничић Лука, наставник
 292. Цвијовић Оливера, професор српског језика и књижевности
 293. Радовић Љубинка, наставник физике и ОТО
 294. Ћоровић Марко, наставник физичког васпитања
 295. Злајић Слађана, професор историје
 296. Аврамовић Јелена, професор српског језика и књижевности
 297.  Ристић Круна, наставник српског језика и књижевности
 298. Ристић Милован, наставник физичког васпитања
 299.  Крунић Ивана, професор разредне наставе
 300. Радовић Радмила, професор хемије
 301. Човић Брана, учитељица
 302. Дуборија Олга, секретар
 303. Дуборија Недељко,  наставник математике
 304. Ћоровић Андријана, професор биологије
 305. Радојевић Борка, професор разредне наставе, ОШ Алекса Бећо Ђилас,  Б.,Поље
 306. Миладиновић Ратко, професор угоститењске групе предмета, Средња стручна школа, Б.Поље
 307. Бугарин Александра, васпитач, ЈПУ Душо Басекић, Б.Поље
 308. Нововић Мила професор српског језика и књижевности, Средња електро економска школа, Б.Поље
 309. Стијовић Арсо  професор енглеског језика и књижевности, ОШ Браћа Рибар, Б.Поље
 310. Дамјановић Данијела, професор математике, ОШ Владислав Сл. Рибник, Б.Поље
 311. Стијовић Маријана, професор историје, Б.Поље
 312. Пребирачевић Милинко, дипломирани музички педагог, Школа за основно музичко васпитање, Б.Поље
 313. Кордић Радоје, професор куварства, Средња стручна школа, Б. Поље
 314. Љешњак Милена, професор математике ОШ Марко Миљанов, Б. Поље
 315. Ковачевић Дијана, педагог, ОШ Владислав Сл. Рибник, Б.Поље
 316. Дробњак Срђан, професор физичког васпитања, Б.Поље
 317. Сошић Зоран, професор српског језика и књижевности, Средња електро економска школа, Б.Поље
 318. Новаковић Милена, професор разредне наставе, ОШ Браћа Рибар, Б.Поље
 319. Шпањевић Слободана, наставник руског језика у пензији, Б.Поље
 320. Љујић Милица, професор енглеског језика и књижевности, ЈПУ Душо Басекић, Б.Поље
 321. Мрдак Биљана, васпитач, Мојковац
 322. Дробњак Данијела, професор енглеског језика и књижевности, ОШ Шукрија Међедовић, Б.Поље
 323. Фатић Драгомир, професор физичког васпитања у пензији, Б. Поље
 324. Перовић Илинка, професор разредне наставе, ОШ Марко Миљанов, Б. Поље
 325. Величковић Лидија, медицинска сестра, ЈПУ Душо Басекић, Б. Поље
 326. Секулић Ксенија, наставник ликовне културе у пензији, Б. Поље
 327. Голубовић Мирјана, васпитач, ЈПУ Душо Басекић, Б.Поље
 328. Радовић Наташа, професор разредне наставе, ОШ Марко Миљанов, Б.Поље
 329. Шуковић Данијела, професор српског језика и књижевности, Средња електро економска школа, Б.Поље
 330. Ковачевић Драгица, наставник историје и географије, ОШ Душан Кораћ, Б.Поље
 331. Вуковић Светозар, секретар, ОШ Недакуси   Б.Поље
 332. Обрадовић Давор, професор физичког васпитања, Б.Поље
 333. Недовић Татјана, педагог, Средња електро економска школа, Б.Поље
 334. Крговић Гордана, професор филозофије и социологије, Б.Поље
 335. Бошковић Душанка, учитељица, ОШ Алекса Бећо Ђилас, Б.Поље

Извор: Митрополија црногорско-приморска