Завршни радови на уређењу платоа око храма Вазнесења Господњег у манастиру Милешеви

У петак 26. маја 2023. године у манастиру Милешеви боравила је Заменик директора Републичког завода за заштиту споменика културе из Београда дипл. инж. арх. Снежана Јејић, која је, заједно са Епископом милешевским г. Атанасијем, игуманијом Аквилином и извођачем радова, извршила контролни преглед до сада урађеног.

У манастиру Милешеви у току су завршни радови на изради платоа око храма Вазнесења Господњег, предузетих у циљу заштите темеља и зидова од влаге, али и одговарајуће презентације његових архитектонско-уметничких вредности, какву и заслужује ова светиња.

Обимни земљани и бетонски радови, радови на уклањању постојећег дерутног материјала и поправке раније изведеног дренажног система, отпочели су крајем прошле године и настављени током ове извођењем поплочавања квалитетним гранитним плочама и речним каменом облутком.

У складу са постигнутим договором о организацији и динамици радова, донетим пре почетка самог извођења, који је подразумевао и заједничко праћење и контролу од стране Епископа милешевског г. Атанасија, управе манастира и архитекте конзерватора Републичког завода за заштиту споменика културе, данас је након прегледа свих позиција констатовано да су радови у завршној фази и да су изведени у свему према пројектној документацији Завода и то стручно и квалитетно.

Такође је констатовано да су још преостале конзерваторске интервенције на постојећим, презентованим археолошким остацима “кулица” у партеру, непосредно уз западни портал, као и радови на хидрофобној заштити платоа и зидова храма, посебно са северне стране.

Конзерваторске интервенције обухватају пажљиво уклањање оштећених фуга, замену оштећеног камена, поново фуговање, уједначавање са нивоом платоа. Овим поступком реконзервације археолошких остатака “кулица”, дискретном презентацијом у посебно изведеном слогу куле звонаре која се, према археолошким подацима, налазила наспрам главног улаза у храм, као и изведеним (изграђеним) платоом у границама старог платоа из велике обнове манастира у 19. веку, приказане су и одређене историјске фазе у развоју храма и манастира.

На данашњем састанку са извођачем договорено је да се у наредним данима, чим временске прилике дозволе, настави са радовима уз инструкције и праћење стручњака Републичког завода за заштиту споменика културе.

Дипл. инж. арх. Снежана Јејић